Založit webové stránky nebo eShop
 

Matematika a fyzika na ZŠ

9. ročník
9. ročník
 
Zadání úkolů jsou platná pro školní rok 2016/2017
Termíny a data odevzdání budou průběžně aktualizovány.
 
1. pololetí
 

Zadání dlouhodobých dobrovolných domácích úloh pro první pololetí škoního roku 2016/2017
Termín odevzdání : 10. ledna 2017
 
Zadání mimořádné dlouhodobé domácí úlohy
Termín odevzdání : 10. ledna 2017
 
Zadání první laboratorní úlohy

 
Zadání druhé laboratorní úlohy
 
Zadání třetí laboratorní úlohy
 
 
Zadání čtvrté laboratorní úlohy
 

 
 
2. pololetí
 
Náplň práce v hodinách fyziky pro druhé pololetí školního roku 2016/2017
 
Soudní proces
Vystoupení jednotlivých tříd:
9.A   20. února 2017 - v porotě třída 6C
9.B   15. února 2017 - v porotě třída 6A
 
Akustika
http://tesarova.websnadno.cz/testove_otazky_akustika.xls
 
Zadání práce: 9.A - 13. února 2017 , 9.B - 13. února 2017
Výstup: 9.A - 7. března 2017 , 9.B - 6. března 2017  
 
Fyzika v hudbě - domáci laboratorní práce

Zadání práce: 9.A  , 9.B - 13. února 2017
Výstup: 9.A  , 9.B  - 20. března 2017
 
Zadání práce:

 

Výstupy z Optiky a Vesmíru budou probíhat průběžně v hodinách fyziky nejpozději do 10. června 2017. Své vystoupení si žáci plánují sami od 1. března 2017.

 
Optika - jako dobrovolný úkol pro zájemce
Práce žáků je samostatná, každý z nich si připravuje experiment či pokus s danou tématikou. Pokus předvede a vysvětlí spolužákům v hodině, dokumentaci odevzdá učiteli. Stejně postupují žáci i při volbě experimentu.
 
Vhodné náměty:
Zadání páté laboratorní úlohy
Zadání šesté laboratorní úlohy
  
 
Vesmír - povinné pro všechny žáky
Práce žáků je samostatná, každý z žáků si připravuje vystoupení se zvoleným tématem z
přiložené nabídky. Vybrané téma si zapíše do tabulky u vyučujícího. S přednáškou vystoupí před spolužáky v hodině, dokumentaci odevzdá učiteli. 
 
 
Nabídka pro další doplnění bodů pro lepší hodnocení
 
Zadání výstupu pro hodnocení
  
Zadání hodnocené nadstavby pro druhé pololetí
 
 
Fyzikální soutěž KoZa 2017
Veškeré informace naleznete na záložce webové stránky "Jak získat lepší hodnocení"
 
  
     V případě, že žák není ve škole v době konání některé z daných aktivit,
je povinnen si dané informace najít na těchto stránkách a případné
doplnění bodů si domluvit s vyučujícím - forma "výkupného" za neodevzdanou povinnou práci.
 
Všechny práce za druhé pololetí musí být odevzdány do 10. června 2017.
 

 
 
 
 
TOPlist