Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Matematika a fyzika na ZŠ

7. ročník
7. ročník
 
Zadání úkolů je platné pro školní rok 2017/2018
Novinky jsou průběžně aktualizovány
 
1. pololetí
 
Astronomická olympiáda
Pro získání dalších bodů do hodnocení prvního pololetí se může žák zúčastnit školního kola Astronomické olympiády. Školní kolo proběhne začátkem měsíce listopadu. Přesný termín bude vyvěšen na nástěnce u kabinetu a na tomto webu. Podmínka účasti ve školním kole je přihláška  nejpozději do 25. října 2017 u mě osobně. Žák bude mít na splnění základních úkolů k dispozici internet a školní či z domu přinesené encyklopedie. Školní kolo trvá 40 minut a je tvořeno těmito úkoly :
- 13 testových otázek s volbou odpovědi
- rozhodnutí o správnost vět
- zpracování úlohy s tématikou vesmíru
- co je na obrázku?
- křížovka s tajenkou
 
 
 
Zadání dobrovolných domácích úkolů pro první pololetí školního roku 2017/2018
Termín odevzdání : 10. ledna 2018
 
 
Zadání první laboratorní úlohy
 
Zadání úkolu Rychlosti z praxe
 
Zadání mimořádného dobrovolného domácího úkol
 
Zadání třetí laboratorní úlohy
 
Zadání dobrovolného dlouhodobého projektu
 
Zadání čtvrté laboratorní úlohy
 
 
 
 
 
2. pololetí - školní rok 2017/2018
 
 
Nabídka nadstavby - podle zájmu žáka (nepovinné)
 
 
Zadání domácích úkolů pro druhé pololetí školního roku 2017/2018
 
Zadání dalších příkladů pro lepší známku z fyziky pro druhé pololetí školního roku 2017/2018
Oprava textu úlohy číslo 9: Místo betonový válec patří betonový sloup.
 
Zadání domácí laboratorní úlohy
Fyzikální soutěž KoZa 2018
Veškeré informace naleznete na záložce webové stránky "Jak získat lepší hodnocení"
 
 
Další možnost jak získat body pro lepší hodnocení

Zadání výstupu pro hodnocení
 
Zadání nadstavby pro druhé pololetí
 
V případě, že žák není ve škole v době konání některé z daných aktivit, je povinnen si dané informace najít na těchto stránkách a případné doplnění bodů si domluvit s vyučujícím - forma "výkupného" za neodevzdanou povinnou práci.
 
Všechny práce za druhé pololetí musí být odevzdány do 10. června 2018.

 

TOPlist