Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Matematika a fyzika na ZŠ

8. ročník
8. ročník
 
Zadání úkolů je platné pro školní rok 2017/2018
Novinky jsou průběžně aktualizovány
 
 
Astronomická olympiáda
Pro získání dalších bodů do hodnocení prvního pololetí se může žák zúčastnit školního kola Astronomické olympiády. Školní kolo proběhne začátkem měsíce listopadu. Přesný termín bude vyvěšen na nástěnce u kabinetu a na tomto webu. Podmínka účasti ve školním kole je zaslání vyplněné přihlášky a to nejpozději do 25. října 2017 u mě osobně.  Žák bude
mít na splnění základních úkolů k dispozici internet a školní či z domu přinesené encyklopedie. Školní kolo trvá 40 minut a je tvořeno těmito úkoly :
- 10 testových otázek s volbou odpovědi
- orientace na obloze
- zpracování úloh s tématikou vesmíru
 
 
 
1. pololetí
 
Zadání dlouhodobých dobrovolných domácích úloh pro první pololetí školního roku 2017/2018
Termín odevzdání : 10. ledna 2018
Domácí úkoly je nutno vypracovat na volné listy papíru. Každý list musí být podepsán a úkoly
budou vypracovány jako samostatná práce. Kopírování úkolů od spolužáků bude považováno za pokus o podvod.
 
 
 
Zadání dlouhodobé domácí úlohy
http://tesarova.websnadno.cz/zadani_dlouhodobe_domaci_ulohy_pro_osmicku.pdf 
 
Zadání první laboratorní úlohy
 
Zadání domácí dobrovolné laboratorní úlohy
 
Dlouhodobá domácí úloha
Vypracování laborotorní úlohy bude odevzdáno nejpozději 10. ledna 2018 p. uč. Haně Tesařové.
 
Zadání druhé laboratorní úlohy
 
 
 
2. pololetí
 
Nabídka nadstavby - podle zájmu žáka (nepovinné)
 
Zadání domácích úkolů pro druhé pololetí školního roku 2017/2018
 
Zadání dalších příkladů pro lepší známku pro druhé pololetí školního roku 2017/2018
 
Zadání dlouhodobého projektu pro druhé pololetí
http://tesarova.websnadno.cz/projekt_pro_8.pdf
 
Zadání a protokol pro třetí laboratorní práci
 
Zadání a protokol pro čtvrtou laboratorní práci
 
Zadání pro výstup pro doplnění bodů v rámci hodnocení
 
Zadání pro hodnocenou nadstavbu pro druhé pololetí
 
V případě, že žák není ve škole v době konání některé z daných aktivit, je povinnen si dané informace najít na těchto stránkách a případné doplnění bodů si domluvit s vyučujícím - forma "výkupného" za neodevzdanou povinnou práci.
 
    Všechny práce za druhé pololetí musí být odevzdány do 10. června 2018.
TOPlist